Odstąpienie od umowy
1. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od wejścia przez Państwo lub osoby trzecie inne niż przewoźnik w posiadanie rzeczy.

Elementem koniecznym odstąpienia od umowy jest poinformowanie Biały Orzeł z siedzibą w Hermanowa 406, 36-020 Tyczyn i złożenia oświadczenia woli za pomocą poczty elektronicznej, lub wysłania stosownego pisma pocztą.

W tym celu mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

Otrzymają Państwo zwrot dokonanych płatności, wraz z należnością wynikającą z dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Rzecz należy odesłać na adres: Biały Orzeł Dariusz Ziaja, Hermanowa 406, 36-020 Tyczyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą Państwo zobligowani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo również za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.